KLAUN
Igor Šuňal

Divadlá, scény, park, davy ľudí,
Všetko má klaun tak rád.
Dary úsmevov, potlesk, aplaus.
Všetko má klaun tak rád.

REFR
Na tvári masku máš,
A ľudia vedia, kto si.
Klaun, smiešny zostávaš.
Číslo však rýchlo skončí.

Publikum v napätí, zhasli svetlá.
Klaun má svoj dnes deň.
Smiech sa rozletí, steny už nevládzu.
Klaun má svoj dnes deň.

REFR
Na tvári masku máš,
A ľudia vedia, kto si.
Klaun, smiešny zostávaš.
Číslo však rýchlo skončí.
created by ASGARD Software Solutions ©2015