KTO JE TEN POCIT ?
Igor Šuňal

Často stojím v balkónovej tme,
V zhorenom dyme prázdnych rečí,
Len papierové hlavy,
Vidím stále pred nosom.

Všetci tí múdri slepci, tam dolu,
na ihrisku lásky,
Akí sú len smiešni,
Keď mi kričia, kto som !

REFR:

Iba ten zvláštny pocit
Mi číta kázeň
Na 10 krátkych slov !
Vždy, keď mám v duši prievan,
Keď plačem aj ľúbim,
On stojí nadomnou !

Kto je ten pocit?
Prečo ma chráni aj trestá
A dáva mi na výber !

Tak Ďakujem krásne,
Za nádherný život,
Aj za v duši mier !
created by ASGARD Software Solutions ©2015