MODRÁ PIESEŇ
Igor Šuňal

Chcem byť blízko Tvojich úst.
Blízko Teba, veď vieš.
Len my a vôkol smädná púšť.
To stačí, niet viac viet.

REFR
Ja cítim ako dýchaš, keď kvitnú ruže v záhradách.
Ja cítim ako dýchaš, keď padá dážď.
Ja viem, čo skrývaš, keď sa ráno pri mne zobúdzaš,
Vtedy, keď strácaš svoju detskú tvár.

Som loď a Ty prístav mojich snov.
Aj vietor o nás vie.
Ty plávaš v každom z mojich slov.
Čo píšu noc aj deň.

REFR
Ja cítim ako dýchaš, keď kvitnú ruže v záhradách.
Ja cítim ako dýchaš, keď padá dážď.
Ja viem, čo skrývaš, keď sa ráno pri mne zobúdzaš,
Vtedy, keď strácaš svoju detskú tvár.
created by ASGARD Software Solutions ©2015