NÁLADA NELÁSKAVÁ
Marián Pavel

Nálada zmizla ako hmla,
Slepý básnik v daždi stál,
Tvoja duša - krehké sklá,
V očiach zúri večná tma.

Hlava v kúte sklonená,
Láska berie i dáva,
Čakáš, smútiš, nevieš kam,
Slová rania, vieš to sám.

Svetlá chvíľka zostala,
V Tvojich očiach schovaná,
V duši láskou zlomenej,
Život v brehoch dá menej.

Vietor vlasy sčesáva,
Koráb s časom prehráva,
Predposledné zvonenie,
Koráb lásky Tebou je.

REFR:

Nezahaľ sa smutnou tmou,
Kdesi čaká láska s ňou,
Otvor oči, neuteč,
Veď odíde i láska preč!
created by ASGARD Software Solutions ©2015