POCITOVÁ
Igor Šuňal

Opäť sa vraciam,
K tým istým slovám,
Predtým len akože,
Dnes naozaj.

Opäť sa vraciam,
K tým istým témam,
Predtým tak banálnym,
Dnes celkom vážnym.

Ja opäť sa vrátim,
K tým istým ľuďom,
Už dávno som mohol,
No dnes to už chcem.

Aj pero na papieri,
Už konečne píše,
Nie je už biely,
Akoby začínam žiť.

REFR:

Som cítil v očiach,
Vietor a soľ,
Ten základný pocit,
Pri Tebe vždy bol ... Už

cítim v srdci,
Búrku a smäd,
Nikto z nás nemá,
Na lásku liek.
created by ASGARD Software Solutions ©2015