SLEPÝ BÁSNIK
Igor Šuňal

Zvláštne chvíle v tichu kvapiek dažďa.
A v hlave máš opustenú loď.
Čo mi to tak pripomína?
Asi prázdnu minulosť...

REFR:
Zatvorené oči už dlho máš!
Tak nech stíchne v Tebe Tvoj smutný hlas!
Sám nemám rád Tvoj tupý rým.
Tak pusť ho preč a nepíš ním!
Už nikdy viac...

Vietor mlčí, tma sa dvíha.
Spolu im to krásne ladí.
Ako keď On a Ona v prázdnom parku
Spievajú si o svitaní ...

REFR:
Zatvorené oči už dlho máš!
Tak nech stíchne v Tebe Tvoj smutný hlas!
Sám nemám rád Tvoj tupý rým.
Tak pusť ho preč a nepíš ním!
Už nikdy viac...
created by ASGARD Software Solutions ©2015